aanbrengen

aanbrengen
{{aanbrengen}}{{/term}}
[in/toevoegen, plaatsen] put in/oninstall, introduce 〈veranderingen enz.〉, apply 〈lijm e.d.〉
[aangeven] inform on 〈misdadiger〉; report 〈misdaad〉
[werven] bring inobtain
voorbeelden:
1   verbeteringen aanbrengen make improvements
     een gat in de muur aanbrengen make a hole in the wall
2   een zaak aanbrengen report a matter

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”